Innhold i kurset

 • 1

  Start her!

  • Introduksjon til workshopledelse

 • 2

  Planlegging av workshops

  • Hva er egentlig en workshop og hva trenger vi den til?

  • Planleggingstrappa

 • 3

  Gjennomføring av workshops

  • Rom og retning

  • Byggesteiner i workshopen

 • 4

  Workshopledelse

  • Utfordringer

  • Sosiale behov

 • 5

  Modeller

  • Planleggingstrappa

  • Den emsosjonelle endringssyklusen

  • Rom og retning

  • Byggesteiner i workshops

  • Prosesslandskapet

  • 3 stegs rom og retning

  • Cynefin rammeverk

  • Sosiale behov

  • Transformasjonskart

 • 6

  Ressurser

  • Huskeliste

  • Åpne og lukke øvelser

  • Mal for masterplan

  • Oversikt over enkelte verktøy du kan benytte i de ulike fasene i workshopen

 • 7

  Inspirasjon

  • Artikkel: Leadership in the age of complexity

  • Artikkel: Polyphony in Organizational teamwork_EGOS peper